foc.us headset

بهبود عملکرد گیمر ها با استفاده از شوک الکترونیکی هدفون های Foc.us

بهبود عملکرد گیمر ها با استفاده از شوک الکترونیکی هدفون های Foc.us

بهبود عملکرد گیمر ها با استفاده از شوک الکترونیکی هدفون های Foc.us : شرکتی مستقر در لندن به نام Foc.us امروز هدفون های تازه ای را معرفی کرد که تنها با صد دلار و با استفاده از فرایندی به نام تحریک مستقیم الکتریکی مغز (TDCS) کورتکس جلویی مغز را هدف شوک های الکتریکی قرار می […]