François Jacob

زندگی نامه فرانسیس جیکوب

زندگی نامه فرانسیس جیکوب

زندگی نامه فرانسیس جیکوب : 19 آوریل سال 2013 میلادی درست 2 سال پیش فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی از دنیا رفت. شهرت وی بخاطر شکل دادن و سازماندهی ایده‌ی کنترل سطح آنزیم در تمام سلول‌ها از طریق رونویسی در علم ژنتیک است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال 1965 به وی […]