برچسب: French biologist

زندگی نامه فرانسیس جیکوب : 19 آوریل سال 2013 میلادی درست 2 سال پیش فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی از دنیا رفت. شهرت وی بخاطر شکل دادن و سازماندهی ایده‌ی...