برچسب: French physicist

زندگی نامه ژان باپتیست پرین : ۷۳ سال پیش یعنی ۱۷ آوریل سال ۱۹۴۲ ژان باپتیست پرین - فیزیکدان سرشناس فرانسوی فوت کرد. بیشترین شهرت وی بخاطر تحقیق در خصوص حرکت براونی در مواد م...