French physicist

زندگی نامه ژان باپتیست پرین

زندگی نامه ژان باپتیست پرین

زندگی نامه ژان باپتیست پرین : ۷۳ سال پیش یعنی ۱۷ آوریل سال ۱۹۴۲ ژان باپتیست پرین – فیزیکدان سرشناس فرانسوی فوت کرد. بیشترین شهرت وی بخاطر تحقیق در خصوص حرکت براونی در مواد محلول در مایعات است که باعث اثبات تشریح البرت اینشتین در این خصوص و اثبات ماهیت اتمی ماده شد. ژان باپتیست […]