برچسب: Friedrich Wilhelm Ostwald

زندگی نامه فردریش ویلهلم اوستوالد : فردریش ویلهلم اوستوالد در تاریخ ۲ سپتامبر سال ۱۸۵۳ در منطقه‌ای از امپراتوری روسیه که امروزه در کشور لاتویا واقع شده است متولد شد. وی...