Goodyear

طرح تایر مفهومی Goodyear برای شارژ خودرو الکتریکی

طرح تایر مفهومی Goodyear برای شارژ خودرو الکتریکی

تایر اتومبیل نقش مهمی در راحتی و عملکرد خودروهای سواری دارد اما زمانی که صحبت از خودروهای الکتریکی می‌شود تایرها فقط وظیفه حرکت را بر عهده ندارند. شرکت Goodyear طرح اولیه تایر جدیدی را معرفی کرده که می‌تواند گرمای تولیدشده از اصطکاک با سطح زمین و یا گرمای ناشی از انرژی خورشیدی را به انرژی […]