google and Mattel

دوربین و هدست واقعیت مجازی گوگل و مَتِل

دوربین و هدست واقعیت مجازی گوگل و مَتِل

گوگل با همکاری مَتِل (Mattel) درصدد زنده کردن دوباره‌ی دوربین‌های موسوم به اسلاید دستی و ارائه‌ی آن به‌عنوان هدست واقعیت مجازی هستند. ویومستر‌ یا همان دوربین‌های اسلاید دستی، گجت‌های هسستند که با استفاده از فناوری استریواسکوپ‌ها (Sterescope) می‌توانند تصاویر یا اسلاید‌های موجود در نوارهای دایره شکل را بصورت سه‌بعدی برای کاربران به نمایش بگذارند. برجسته‌بین […]