برچسب: ibm

پس از گذشت یک سال و پایان سال کاری حال نوبت به انتشار گزارش ها می رسد. در سال گذشته شرکت ها ی تکنولوژی و خودروسازی توان خود را به کار گرفته و محصولات خود را با بالاتری...