برچسب: Intel Compute Stick

ساختار: این دانگل که Intel Compute Stick نام دارد در واقع شکلی مشابه با یک حافظه فلش دارد که با فیزیک حجیم تری به بازار ارائه شده است. کوچک بودن و امکانات مت...