Intel Compute Stick

دانگل جدید اینتل با نام Intel Compute Stick معرفی شد

دانگل جدید اینتل با نام Intel Compute Stick معرفی شد

ساختار: این دانگل که Intel Compute Stick نام دارد در واقع شکلی مشابه با یک حافظه فلش دارد که با فیزیک حجیم تری به بازار ارائه شده است. کوچک بودن و امکانات متعددی که این دانگل به کاربر در هر موقعیتی ارائه میکند سبب افزایش قیمت این دستگاه نشده و اینتل توانسته این رایانه  را که امکانات یک […]