برچسب: Koenigsegg CCXR Trevite

این خودرو های برای جا به جایی شخصی استقاده نمی شود.این خودروها صرفا فقط از یک کمپانی نیستند.این 10 خودرو به اصطلاح هوش از سر آدم میبرن به معنای واقعیه زیبایی قدرت کیفیت هست...