برچسب: Koenigsegg One: 1

این خودرو های برای جا به جایی شخصی استقاده نمی شود.این خودروها صرفا فقط از یک کمپانی نیستند.این 10 خودرو به اصطلاح هوش از سر آدم میبرن به معنای واقعیه زیبایی قدرت کیفیت هست...