برچسب: MAZDA

بسیاری از داده ها توسط همه اتومبیل های مدرن ایجاد می شود. در همه جای اتومبیل حسگرها قرار دارند و به کانال مرکزی داده اتومبیل اطلاعات خود را ارسال می کنند.برای مدیریت عملکرد...
مزدا MX-5 نسخه محبوب شرکت مزدا است که سراسر جهان دارای تولید ۱ میلیونی می باشد.نسل چهارم این خودرو به گونه ای است که لذت رانندگی را با یک خودروی اسپرت و چابک با مدل خودرو ه...