mc benz

پیشگاموبیل: با بنز کلاس اس کوپه آشنا شوید

پیشگاموبیل: با بنز کلاس اس کوپه آشنا شوید

معرفی کامل کلاس اس کوپه مرسدس بنز اس کلاس کوپه 2015 را باید پادشاه جدید کوپه های لوکس قلمداد کرد. خودرویی که با وجود شباهت زیاد به مدل سدان، با قابلیتهای بالای فنی و امکانات سطح بالا و رفاه خیره کننده، هیچ کم و کاستی برای سرنشینان خود نگذاشته است. معرفی کافی است فقط به […]