برچسب: NASA Clipper

بابک فردوسی و پروژه ی کلیپر ناسا : ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می‌کند و در این میان ...