Office of the Future

اولین ساختمان،ساخت با چاپگر سه بعدی با فناوری زیمنس

اولین ساختمان،ساخت با چاپگر سه بعدی با فناوری زیمنس

مدیرعامل زیمنس در خاورمیانه، دیتمار سیرس دورفر، در این باره گفت: این ساختمان، یک پروژه جهانی مهم و قابل توجه و در نوع خود اولین به شمار می رود که سهم زیمنس در آن، ارائه آخرین سیستم های کنترل و هدایت خودکار ساختمان های هوشمند است. هوشمندسازی زیرساخت های دیجیتالی، راه را برای آینده ای […]