برچسب: @OnLeaks

مدارک ارایه شده از شایعه ساخت و ارایه  ipad mini 4  اَپل، ظاهرا منطقی به نظر می رسد و نشان از واقعیت ساخت این محصول و ارایه آن توسط اَپل در آینده ای نه چندان دور دارد .همی...