perproccessor های css

معرفی معروف ترین perproccessor های css در طراحی وب سایت

معرفی معروف ترین perproccessor های css در طراحی وب سایت

Preproccessorهای css به طراحان وب سایت ها این امکان را می دهد تا بتوانند حجم کدهای css را خود را تا حد بالایی کاهش دهند. در واقع استفاده از این Prproccessor ها امروزه در پروژه های بزرگ طراحی سایت ها امری غیر قابل اجتناب است و البته قدرت این preprocessor ها در پروژه های بزرگ […]