Porsche Panamera 2017

پیشگاموبیل:معرفی پورشه پانامرا 2017

پیشگاموبیل:معرفی پورشه پانامرا 2017

اولین سدان  کمپانی پورشه که زیبایی آن نسبت به دیگرا محصولات این کمپانی کمتر است.طراحی خارجی خودرو ترکیبی از کوپه های پورشه و سواری زیبا است،و این ها باعث به وجود آمدن بدنه ی تقریبا کشیده با صندوق عقب کوچک و بی توازن نسبت به کاپوت خودرو که نتیجه های این ها زیاد جالب نبوده […]