برچسب: professor

زندگی نامه ادوارد دونالد توماس : 15 مارچ سال 1920 ادوارد دونالد توماس در شهر مارت در ایالت تگزاس آمریکا در سال ۱۹۲۰ متولد شد. بعد از پایان دوره دبیرستان وارد دانشگاه تگ...