برچسب: Quick Assist Remote Desktop

بیلد 14385 ویندوز 10 که برای اینسایدر ها منتشر شده است. یک نرم افزار جدید با نام Quick Assist Remote Desktop برای کاربران معرفی کرد که باعث آسان تر شدن کمک به دوستان و بستگان هنگام موا...