Sass

آموزش Sass و ویژگی های آن

آموزش Sass و ویژگی های آن

ویژگی sass که باید امتجان کنید : متغیر های محلی و عمومی در sass Sass به طراحان وب  اجازه می دهد متغیرهای محلی و عمومی را در کد خود تعریف کنند  و انها را در صورت نیاز override  کنند. یکی از کاربردهای معمول متغیرهای عمومی در sass برای ذخیره کد رنگی است . بدین صورت که […]