برچسب: sensor camera

درست شنیدید سونی در بازار موبایل حال و روز خوشی نداشته و میزان سود دهی بسیار پایین آمده. این شرکت بزرگ در بخش های سرگرمی و سنسور دوربین بسیار موفق بوده و در حال سود روز افز...