sensor camera

سونی بر لبه ی پرتگاه در بخش موبایل قرار گرفت

سونی بر لبه ی پرتگاه در بخش موبایل قرار گرفت

درست شنیدید سونی در بازار موبایل حال و روز خوشی نداشته و میزان سود دهی بسیار پایین آمده. این شرکت بزرگ در بخش های سرگرمی و سنسور دوربین بسیار موفق بوده و در حال سود روز افزون است اما در سایر بخش ها در حال ضرر بوده و وضعیت بسیار نگران کننده است. بر اساس […]