برچسب: Shooting Brake

نسخه مفهومی  چشمگیر از تویوتا ۸۶ نسخه Shooting Brake قرار است در نمایشگاه استرالیا رونمایی شود.همانگونه کی مشاهده می کنید نمونه اولیه توسط تیم طراحی محصولات ...