برچسب: sky gamblers

همونطور که میدونید اپل هر هفته یکی از بهترین برنامه یا بازیهای اپستور رو بصورت رایگان عرضه میکنه شب پنجشنبه قرعه به نام برترین بازی از لحاظ فیزیک و گرافیک در اومد این بازی ...