برچسب: Smart Ultra 6

 تبلت Smart Ultra 6 توسط  وودفَن رونمایی شد.و این تبلت از فروشگاه ها  قابل پیش خرید می باشد. آن چه که از مشخصات این گوشی مشخص است مشخصات این گوشی کاملا مناسب می ...