Smart Ultra 6

تبلت Smart Ultra 6 توسط  وودفَن رونمایی شد.

تبلت Smart Ultra 6 توسط وودفَن رونمایی شد.

 تبلت Smart Ultra 6 توسط  وودفَن رونمایی شد.و این تبلت از فروشگاه ها  قابل پیش خرید می باشد. آن چه که از مشخصات این گوشی مشخص است مشخصات این گوشی کاملا مناسب می باشو وقیمت گذاری که برای این تبلت انجام شده است 125 یورو به صورت نقدی می باشد و خریداران این تلت می توانند […]