برچسب: the Big Bang theory

زندگی نامه آرنو الن پنزیاس : ۸۲ سال پیش  آرنو الن پنزیاس - فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی به کشف تابش زمینه کیهانی باز می‌گردد که کمک بسیاری به توسعه نظریه انفجار بزرگ...