برچسب: Titan

گوگل:پروازر پهپاد های جدید شرکت Titan در اواخر سال جاری امروز صبح ساندر پیچای، مدیر بخش اندروید در کنگره ی جهانی موبایل گفت: پهپاد های جدید شرکت Titan در اوا...