برچسب: Ukichiro Nakaya

زندگی نامه اوکیچیرو ناکایا : 53 سال پیش یعنی 11 آوریل سال 1962 اوکیچیرو ناکایا - فیزیکدان سرشناس ژاپنی فوت کرد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در حوزه‌ی یخچال شناس...