Ulf Svante von Euler

زندگی نامه اولف فون اویلر

زندگی نامه اولف فون اویلر

زندگی نامه اولف فون اویلر: ۱۱۰ سال پیش اولف فون اویلر عصب شناس سرشناس سوئدی متولد شد. شهرت این دانشمند بخاطر دستاوردهای علمی وی در خصوص پیام رسان‌های عصبی است که به همین موجب نیز جایزه نوبل پزشکی را سال ۱۹۷۰ دریافت کرد. خانواده ی اویلر ۷ فوریه سال ۱۹۱۵ اولف فون اویلر در یک خانواده […]