United Launch Alliance

پرتاب‌گر Vulcan رقیب جدید فالکون‌های اسپیس‌ ایکس

پرتاب‌گر Vulcan رقیب جدید فالکون‌های اسپیس‌ ایکس

دیگر اسپیس ایکس در زمینه‌ی ساخت پرتاب‌گرهای چند بار مصرف با قابلیت بازگشت به زمین تنها نیست، چراکه United Launch Alliance که به اختصار ULA خوانده می‌شود، پرتاب‌گر خود را با عنوان راکت Vulcan  معرفی کرده است. موتور این راکت در اولین مرحله‌ی پرتاب از بدنه‌ی پرتاب‌گر جدا شده و وارد جو زمین می‌شود که […]