برچسب: USA

در وصف این ساب ووفر باید گفت که ساب ووفر 12 اینچ شرکت کیکر ( 30 سانترمتری) حداکثر قدرت این محصول  375 وات است RMS توان اسمی آن 125 وات است مقاومت  4 اهم است واکن...