USB 2.0

HP، اولین لپ تاپ با USB-C را ارایه کرد.

HP، اولین لپ تاپ با USB-C را ارایه کرد.

لپ تاپ Pavilion x2 اچ پی اولین لپ تاپی است که به آخرین نسخه USB یا همان USB-C مجهز شده است.نسخه جدید Pavilion x2 همنین شامل یک USB 2.0  در کنار USB-C نیز می باشد.اچ پی به طور عمومی ساخت نسخه جدید USB یا همان USB-C را اعلان کرده و گفته که از این پس این نسخه […]