Ux

اصول طراحی تجربه کاربری و Ux در وب سایت ها

اصول طراحی تجربه کاربری و Ux در وب سایت ها

اصول طراحی تجربه کاربری و Ux  در وب سایت ها تجربه کاربری در ویکیپدیا اینطور تعریف شده است : " تجربه کاربری، خلق هر چیز معنادار و به یاد ماندنی است که در واقع این تجربه خوب برای کاربران توسط سازمانی خاص برای کاربران ایجاد می شود . کاربران مختلف تجربه های متفاوتی از استفاده […]