Web Design

خداحافظی با گرایشات قدیمی در طراحی وب سایت ها

خداحافظی با گرایشات قدیمی در طراحی وب سایت ها

هر سال گرایشات جدیدی در طراحی وب سایت ها پرطرفدار می شوند، ولی هنوز وب سایت هایی هستند که از گرایشات قدیمی استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به این گرایشات تمرکز کنیم و دلیل کاربردی نبودن انها را بیان کنیم. امیدواریم با این مقاله بتوانید روند طراحی سایت های خود را تغییر دهید. طراحی […]