برچسب: windows 10 serial

در نصب ویندوز 10 از شما شماره سریال می خواهد ، که از دو روش زیر برای بدست آوردن شماره سریال استفاده کنید . روش اول: هنگامی که در نصب ویندوز 10 از شما تقاضای...