برچسب: WRC RACING

مسابقات درگ: دو خودرو در مسیر مستقیم 400 متر را در کمترین زمان ممکن طی می کنند آنها برای دستیابی به بیشترین سرعت در کمتری زمان، با دور موتوری که حداکثر توان را ار...